Autoškola Kadlec

Skupina T – traktory

  • cof

Řidičské oprávnění skupiny „T“

Podmínky pro udělení oprávnění:

  • věk 17 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost
  • trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR v trvání nejméně 185 dnů

Kategorie „T“

  • Traktory a samojízdné pracovní stroje.
    K motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo.
    (Jde o vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3500 kg, jinak k jejich řízení postačuje řidicské oprávnění skupiny B)

Rozsah výcviku v hodinách dle zákona č. 247/2000 sb.

Teorie

Předmět výuky Vysvětlivky
PPV PPV výuka předpisů o provozu vozidel
OÚV OÚV výuka o ovládání a údržbě vozidla
TZBJ TZBJ výuka teorie zásad bezpečné jízdy
ZP ZP výuka zdravotnické přípravy
OP OP opakování a přezkoušení

Praxe

PV-ŘV (I. etapa) Vysvětlivky
AC 2 PV-ŘP praktický výcvik řízení vozidla
MP 4 AC autocvičiště
PV-ŘV (II. etapa) MP minimální provoz
SP 8 SP střední provoz
PV-ŘV (III. etapa) PV-ÚV praktický výcvik údržby vozidla
SP 7 PV-ZP praktický výcvik zdravitnické přípravy
PV-ÚV 8
PV-ZP 4
Celkem 33