Školící středisko

Akreditované školící středisko

Školení řidičů v rámci zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Pravidelné roční 7 hodinové školení řidičů

Pokud řidič již vlastní Profesní průkaz je mu zákonem stanovena povinnost zúčastňovat se pravidelných ročních 7-hodinových kurzů. Předmětem tohoto pravidelného školení je prohloubení znalostí. Pravidelné školení je pouze teoretické, probíhá formou výuky a na konci není vyžadována zkouška.

Pravidelné školení probíhá vždy v pětiletých cyklech. Během tohoto řidič absolvuje celkem 35 hodin výuky, rozděleným do ročních kurzů v rozsahu sedmi hodin. Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení a je doplněna o aktuální témata z těchto oblastí:

 • a) pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi,
 • b) dopravní předpisy jiných států,
 • c) teorie zásad bezpečné jízdy,
 • d) defenzivní přístup k řízení motorových vozidel,
 • e) technika současných motorových vozidel,
 • f) vliv pneumatik na bezpečnost,
 • e) technika současných motorových vozidel,
 • g) převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání,
 • h) základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží,
 • i) mezinárodní doprava,
 • j) ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c) a f)