Autoškola Kadlec

Skupina A – motocykly

  • cof

Řidičské oprávnění pro skupinu A – motocykly

Řidičské oprávnění skupiny „A1, A2, A“

Podmínky pro udělení oprávnění:

  • A1 věk 16 let
  • A2 věk 18 let
  • A věk 24 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost
  • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce
    (výjimka z podmínky věku platí pro držitele licence motoristického sportovce pouze pro jízdu při sportovní souteži.)
  • trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR v trvání nejméně 185 dnů

Skupina „AM“ Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h

Skupina „A1“ do 11 KW Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW o objemu válců do 125 cm3 a tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

Skupina „A2“ do 35 KW Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW o objemu válců do 125 cm3 a tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

Skupina „A“ nad 35 KW Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem převyšujícím 35 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nad 0,2 kW/kg a tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.

Rozsah výcviku v hodinách dle zákona č. 247/2000 sb.

Teorie

Předmět výuky Vysvětlivky
PPV PPV výuka předpisů o provozu vozidel
OÚV OÚV výuka o ovládání a údržbě vozidla
TZBJ TZBJ výuka teorie zásad bezpečné jízdy
ZP ZP výuka zdravotnické přípravy
OP OP opakování a přezkoušení

Praxe

PV-ŘV (I. etapa) Vysvětlivky
AC 1 PV-ŘP praktický výcvik řízení vozidla
MP 2 AC autocvičiště
PV-ŘV (II. etapa) MP minimální provoz
SP 5 SP střední provoz
PV-ŘV (III. etapa) PV-ÚV praktický výcvik údržby vozidla
SP 5 PV-ZP praktický výcvik zdravitnické přípravy
PV-ÚV 1
PV-ZP 4
Celkem 18