Autoškola Kadlec

Skupina E – přívěsy

  • cof

Řidičské oprávnění skupiny R B/B+E“, „R C1/C1+E“,
„R C/C+E“, „R D1/D1+E“, „R D/D+E“

Podmínky pro udělení oprávnění:

  • věk 18 nebo 21 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost
  • trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR v trvání nejméně 185 dnů

Kategorie „E“ – přívěsy a návěsy

  • „R B/B+E“ rozšíření řidičského oprávnění skupiny B o další skupinu řidičského oprávnění skupiny B+E
  • „R C1/C1+E“ rozšíření řidičského oprávnění skupiny C1 o další skupinu řidičského oprávnění skupiny C1+E
  • „R C/C+E“ rozšíření řidičského oprávnění skupiny C o další skupinu řidičského oprávnění skupiny C+E
  • „R D1/D1+E“ rozšíření řidičského oprávnění skupiny D1 o další skupinu řidičského oprávnění skupiny D1+E
  • „R D/D+E“ rozšíření řidičského oprávnění skupiny D o další skupinu řidičského oprávnění skupiny D+E

Rozsah výcviku v hodinách dle zákona č. 247/2000 sb.

Teorie

Předmět výuky Vysvětlivky
PPV PPV výuka předpisů o provozu vozidel
OÚV OÚV výuka o ovládání a údržbě vozidla
TZBJ TZBJ výuka teorie zásad bezpečné jízdy
ZP ZP výuka zdravotnické přípravy
OP OP opakování a přezkoušení

Praxe

PV-ŘV (I. etapa) Vysvětlivky
AC 0 PV-ŘP praktický výcvik řízení vozidla
MP 2 AC autocvičiště
PV-ŘV (II. etapa) MP minimální provoz
SP 2 SP střední provoz
PV-ŘV (III. etapa) PV-ÚV praktický výcvik údržby vozidla
SP 4 PV-ZP praktický výcvik zdravitnické přípravy
PV-ÚV 2
PV-ZP 2
Celkem 12