Skupina D – autobusy

Řidičské oprávnění skupiny „R B/D“ a „R C/D“

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 21 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny řidičského oprávnění B
 • trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR v trvání nejméně 185 dnů

Kategorie „D“

  • Motorová vozidla určená pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče (tj. autobusy)
   Smí být připojeno přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 750kg.

 

 • „R B/D“ rozšíření řidičského oprávnění skupiny B o další skupinu řidičského oprávnění skupiny D
 • „R C/D“ rozšíření řidičského oprávnění skupiny C o další skupinu řidičského oprávnění skupiny D

Rozsah výcviku v hodinách dle zákona č. 247/2000 sb.

Teorie „R B/D“ a „R C/D“

Předmět výuky Vysvětlivky
PPV PPV výuka předpisů o provozu vozidel
OÚV OÚV výuka o ovládání a údržbě vozidla
TZBJ TZBJ výuka teorie zásad bezpečné jízdy
ZP ZP výuka zdravotnické přípravy
OP OP opakování a přezkoušení

Praxe „R B/D“

PV-ŘV (I. etapa) Vysvětlivky
AC 0 PV-ŘP praktický výcvik řízení vozidla
MP 4 AC autocvičiště
PV-ŘV (II. etapa) MP minimální provoz
SP 16 SP střední provoz
PV-ŘV (III. etapa) PV-ÚV praktický výcvik údržby vozidla
SP 10 PV-ZP praktický výcvik zdravitnické přípravy
PV-ÚV 8
PV-ZP 4
Celkem 42

Praxe „R C/D“

PV-ŘV (I. etapa)
AC 0
MP 2
PV-ŘV (II. etapa)
SP 8
PV-ŘV (III. etapa)
SP 4
PV-ÚV 2
PV-ZP 4
Celkem 20