Skupina C – nákladní vozy

Řidičské oprávnění skupiny „R B/C“

Podmínky pro udělení oprávnění:

  • věk 18 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost
  • držitel skupiny B, nestanoví-li zvláštní zákon jinak
  • trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR v trvání nejméně 185 dnů

Kategorie „C“

  • Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností od 3500 kg do 7500 kg (tj. nákladní automobily, s výjimkou motorových vozidel určených pro přepravu osob).
    Smí být připojeno přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 750 kg.
  • „R B/C“ rozšíření řidičského oprávnění skupiny B o další skupinu řidičského oprávnění skupiny C

Rozsah výcviku v hodinách dle zákona č. 247/2000 sb.

Teorie „R B/C“

Předmět výuky Vysvětlivky
PPV PPV výuka předpisů o provozu vozidel
OÚV OÚV výuka o ovládání a údržbě vozidla
TZBJ TZBJ výuka teorie zásad bezpečné jízdy
ZP ZP výuka zdravotnické přípravy
OP OP opakování a přezkoušení

Praxe „R B/C“

PV-ŘV (I. etapa) Vysvětlivky
AC 0 PV-ŘP praktický výcvik řízení vozidla
MP 2 AC autocvičiště
PV-ŘV (II. etapa) MP minimální provoz
SP 8 SP střední provoz
PV-ŘV (III. etapa) PV-ÚV praktický výcvik údržby vozidla
SP 8 PV-ZP praktický výcvik zdravitnické přípravy
PV-ÚV 4
PV-ZP 4
Celkem 26