Skupina B – automobily

Řidičské oprávnění skupiny „B“

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR v trvání nejméně 185 dnů

Kategorie „B“

 • Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidice, také moped a malý motocykl o maximální konstrukční rychlosti 45 km/h.
  Smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg.

 

 • Traktory a pracovní stroje samojízdné, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg.
  (pracovní stroj samojízdný je stroj, např. jeřáb, rypadlo, radlice, umístěný na podvozku, který umožnuje samostatný pohyb po pozemní komunikaci).

 

 • Jízdní soupravy
  (tj. výše zmínená vozidla s přívěsným vozíkem nebo obytným přívesem) s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3500 kg, maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

Rozsah výcviku v hodinách dle zákona č. 247/2000 sb.

Teorie

Předmět výuky Vysvětlivky
PPV PPV výuka předpisů o provozu vozidel
OÚV OÚV výuka o ovládání a údržbě vozidla
TZBJ TZBJ výuka teorie zásad bezpečné jízdy
ZP ZP výuka zdravotnické přípravy
OP OP opakování a přezkoušení

Praxe

PV-ŘV (I. etapa) Vysvětlivky
AC 2 PV-ŘP praktický výcvik řízení vozidla
MP 5 AC autocvičiště
PV-ŘV (II. etapa) MP minimální provoz
SP 12 SP střední provoz
PV-ŘV (III. etapa) PV-ÚV praktický výcvik údržby vozidla
SP 9 PV-ZP praktický výcvik zdravitnické přípravy
PV-ÚV 2
PV-ZP 4
Celkem 34